logo

Regulamin Mistrzostw Polski Północnej 10 maja w Wąbrzeźnie

2014-Kwi-1 13:15 Kategorie: Zawody |
napisał Pan Administrator

WabrzeznoMISTRZOSTWA POLSKI PÓŁNOCNEJ W WĄBRZEŹNIE REGULAMIN

 

I. Organizator: Wąbrzeski Klub Sportów i Sztuk Walki - Krzysztof Sosnówka tel. 664 470 193.

II. Współorganizator: Polska Federacja Kyokushin Karate.

III. Termin i miejsce: 10.05.2014 -Wąbrzeźno Hala Sportowa ZSZ przy ul. Żeromskiego 6.

IV. Uczestnictwo, zgłoszenia:

W zawodach mogą wziąć udział kluby, które wcześniej zgłoszą swój akces za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sosi6@wp.pl do dnia 30.04.2014r. zgłoszenia uwzględniające wagę i wiek /datę urodzenia/ zawodników. Losowanie startów odbędzie się przed Mistrzostwami.

V. Opłata startowa: za jednego zawodnika wynosi 50 zł regulowana w dniu zawodów – obejmuje obiad po zawodach dla każdego zawodnika.

VI. Orientacyjny program na dzień 10.05.2014

 

9:00

10:30

Przyjazd uczestników, sprawy organizacyjne.

10:30

11:00

Narada sędziów.

11:00

14:30

Otwarcie zawodów, kata i eliminacje kumite.

15:00

17:00

Finały kumite, wręczenie nagród.

VII. Przyznane zostaną tytuły: Indywidualne w każdej konkurencji i najlepszej drużyny mistrzostw.

VIII. Warunki uczestnictwa: W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników w danej konkurencji.

Do startu dopuszczeni będą zawodnicy z klubów posiadający: 

  • budo pass (dotyczy zawodników PFKK)

  • aktualne badania lekarskie (dotyczy zawodników w kumite),

  • ochraniacze osobiste wymagane wg poszczególnych kategorii kumite,

  • wypełniona kartę startową,

  • czyste, białe karategi,

  • spełniający dodatkowe wymogi konkurencji,

IX. Postanowienia końcowe:

 • Zgłoszenia prosimy dokonać według zamieszczonej tabeli na końcu regulaminu.

 • Zawodnik może startować tylko w jednej konkurencji kata i jednej kumite. W razie niedostatecznej ilości zawodników w danej konkurencji bądź kategorii dana konkurencja lub kategoria może się nie odbyć lub może być połączona z inną za zgodą sędziego głównego i organizatora.

 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa startujących w konkurencjach kumite juniorów prosimy o podanie aktualnej wagi zawodników w celu weryfikacji i dostosowania wag do zgłoszonych uczestników turnieju.

 • Sędzią Głównym zawodów będzie Shihan Bogusław Jeremicz 5 Dan.

 • W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator.

 • Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu zawodów.

 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione.

Część B

KONKURENCJE:

1. Kata dziewcząt i chłopców.

2. Kumite Juniorów do 18 lat dziewcząt i chłopców.

3. Kumite seniorów kobiet i mężczyzn.

4. Kumite senior starszy +35 lat mężczyzn.

 1. Kata - podział na dziewczęta i chłopców oraz kategorie:

 • do lat 12, do lat 14, do lat 16, open

Wymagania dodatkowe:

 • o starcie w danej kategorii decyduje rocznik zawodnika.

 • zgoda rodziców zawodników niepełnoletnich na udział w turnieju.

Opis Konkurencji:

 • wszystkie kategorie zostaną rozegrane systemem punktowym w dwóch rundach pokazowych.

 

Pierwsza tura-eliminacyjna:

Druga tura-finałowa kata do wyboru:

do lat 12 – Pinian I

Pinian II, III

do lat 14 – Pinian II

Pinian III, IV, Tsuki-no, Gekisai-dai

do lat 16 – Pinian III

Pinian IV, V, Tsuki-no, Gekisai-dai, Gekisai-sho

Open – Pinian V

Geksai-dai, Geksai-sho, Saiha, Seienchin, Kanku-dai, Seipai

 

2. Kumite Juniorów – kategorie wiekowe i orientacyjne wagowe dla chłopców i dziewcząt

 

11–12lat – chłopców: -40kg, -50kg, +50kg

dziewcząt: -40kg, +40kg

Czas walki 1,5 minuty, dogrywka 1minuta

13–14lat – chłopców: -45kg, -55kg, +55kg

dziewcząt: -50kg, +50kg

Czas walki 1,5 minuty, dogrywka 1minuta

15–16lat– chłopców: -55kg, -65kg, +65kg

dziewcząt: -55kg, +55kg

Czas walki 2 minuty, dogrywka 1minuta

17–18lat - chłopców: -65 kg, -75kg, +75kg

dziewcząt: -55kg, +55kg

Czas walki 2 minuty, dogrywka 1minuta

 

Wymagania dodatkowe:

 • o starcie w danej kategorii decyduje rocznik zawodnika,

 • posiadanie ochraniaczy osobistych: napięstniki elastyczne, ochraniacze goleń/stopa elastyczne, suspensoria, kobiety - ochraniacz piersi typy miseczki.

 • w zgłoszeniu prosimy o podanie aktualnej wagi zawodników.

Opis konkurencji:

 • Zawodnicy w kategoriach wiekowych 11-12 lat walczyć będą w ochraniaczach osobistych, kaskach z kratką i ochraniaczem tułowia.

 • Zawodnicy w kategoriach wiekowych 13-14lat i 15-16lat walczyć będą w ochraniaczach osobistych i kaskach z kratką.

 • Zawodnicy w kategorii 17-18lat walczyć będą w ochraniaczach osobistych i kaskach bez kratki.

 • Organizator zapewnia kaski z kratką oraz ochraniacze tułowia. Dopuszczalne jest posiadanie całego kompletu ochraniaczy po ówczesnym zatwierdzeniu przez sędziego głównego.

 • możliwość stosowania technik jak w systemie knockdown bez kopnięć frontalnych jodan: hiza-geri, yoko-geri, ushiro-geri, mae-geri itp.

3. Kumite seniorów z podziałem na kategorie wagowe:

 • mężczyzn: -70kg, -80kg i +80kg

 • kobiet: open (w zależności od liczby zgłoszeń zawodniczek możliwy będzie podział na dwie kategorie)

Wymagania: posiadanie ochraniaczy osobistych: ochraniacze goleń/stopa elastyczne, suspensoria, kobiety - ochraniacz piersi typu miseczki.

 

Opis konkurencji:

 • Czas walki 2 minuty + ewentualna dogrywka 2 minutowa oraz możliwość stosowania technik jak w systemie knockdown.

 

4. Kumite seniorów +35 lat mężczyzn z podziałem na kategorie wagowe -80kg i +80kg

Wymagania: posiadanie ochraniaczy osobistych: ochraniacze goleń/stopa elastyczne, napięstniki elastyczne, suspensoria,

 Opis konkurencji:

 • W konkurencji seniorów starszych +35 lat mogą startować zawodnicy z rocznika 1979 - 1959

 • Czas walki 2 minuty + ewentualna dogrywka 1 minutowa oraz możliwość stosowania technik jak w systemie knockdown bez kopnięć frontalnych jodan tj; hiza-geri, mae-geri, yoko-geri, ushiro-geri itp.

 

 Życzymy miłego pobytu w Wąbrzeźnie i sportowych sukcesów!!!

© 2010 - 2015 Kyoukushin-kan code & design: http://studio.domination.pl