logo

Regulamin Mistrzostw Województwa Juniorów w Golubiu-Dobrzyniu

2014-Lut-14 11:26 Kategorie: Informacje | Zawody |
napisał Pan Administrator

Golub-DobrzynMISTRZOSTWA JUNIORÓW KYOKUSHIN KARATEplakat gd PFKK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO Golub-Dobrzyń 15.03.2014

 

 REGULAMIN:

Część A

 1. Organizator: Golubsko-Dobrzyński Klub Karate Kyokushin.

 2. Współorganizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu.

 3. Patronat: Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia.

 4. Termin i miejsce: 15.03.2014 – hala sportowa OSiR w Golubiu-Dobrzyniu ul. Sportowa 8.

 5. Konkurencje: Kata Juniorów do lat 18, Kumite Juniorów do lat 16 (szczegóły w części B)

 6. Uczestnictwo, zgłoszenia: - W zawodach mogą wziąć udział ekipy, które wcześniej zgłoszą swój akces za pośredictwem poczty elektronicznej na adres: drywa.onet.pl@op.pl do 10 marca 2014 roku.

 7. Opłata startowa za jednego zawodnika wynosi 30zł, regulowana w dniu zawodów.

 8. Orientacyjny program na dzień zawodów:

10.00 – 10.30: Przyjazd uczestników, sprawy organizacyjne, weryfikacja zawodników.

10.30 – 11.50: Narada Sędziów, komunikaty dla opiekunów ekip.

11.00 – 11.30: Uroczyste rozpoczęcie zawodów.

11.30 – 13.00: Konkurencja Kata Juniorów -wszystkie kategorie.

13.30 – 16.00: Konkurencje Kumite Juniorów - Eliminacje + Finały - 2maty

16.00 – 16.30: Wręczenie nagród, zakończenie zawodów.

 9. Nagrody: Finałowa trójka danej konkurencji otrzyma puchary i dyplomy.

 10. Postanowienia końcowe, uwagi:

 • Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający: czyste białe karate-gi, budo-pas lub legitymację szkolną, wypełnioną kartę startową ze zgodę rodziców na udział w turnieju a w konkurencjach kumite również zgodę lekarza.

 • O starcie w danej kategorii decyduje rocznik zawodnika.

 • Zawodnik może startować tylko w jednej konkurencji kata i jednej kumite.

 • W razie niedostatecznej ilości zawodników w danej konkurencji lub kategorii - konkurencja lub kategoria może się nie odbyć lub może być połączona z inną lub mogą być zmienione warunki jej rozegrania za zgodą sędziego głównego i organizatora.

 • Organizator prosi o wydelegowanie sędziów z klubów uczestniczących w Mistrzostwach co usprawni przeprowadzenie zawodów.

 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione.

 • W sprawach nieujętych regulaminem decyduje sędzia główny i organizator.

 Część B KONKURENCJE:

 1. Kata juniorów:

kategorie wiekowe chłopców i dziewcząt: do lat 10, do lat 12, do lat 14, do lat 18

Opis Konkurencji:

- Kategorie do lat 10 i do lat 12 zostaną rozegrane systemem chorągiewkowym – tura eliminacyjna i finałowa,

- Kategoria do lat 14 i 18 zostanie rozegrana systemem punktowym w dwóch turach pokazowych,

 

Pierwsza tura eliminacyjna

Druga tura finałowa

Do lat 10 – Taikyoku I

Do lat 10 – Taikyoku III

Do lat 12 – Pinian I

Do lat 12 – Pinian II

Pierwsza tura eliminacyjna

Druga tura finałowa do wyboru

Do lat 14 – Pinian II

Do lat 14 – Pinian III, IV, V, Tsuki-no, Gekisai-dai

Do lat 18 – Pinian III

Do lat 18 – Pinian IV, V, Yantsu, Tsuki-no, Gekisai-dai, Gekisai-sho, Saiha

 2. Kumite Juniorów – kategorie wiekowe i wagowe (proponowane):

 

9-10lat

chłopców: -33kg, +33kg

Czas walki 1,5 minuty, dogrywka 1minuta

dziewcząt: open

11–12lat

chłopców: -35kg, -45kg, +45kg

Czas walki 1,5 minuty, dogrywka 1minuta

dziewcząt: -40kg +40kg

13–14lat

chłopców: -45kg, -55kg, +55kg

Czas walki 1,5 minuty, dogrywka 1minuta

dziewcząt: -45kg, +45kg

15–16lat

chłopców: -60kg, +60kg

Czas walki 1,5 minuty, dogrywka 1minuta

dziewcząt: -55kg, +55kg

 Wymagania dodatkowe:

 • Posiadanie ochraniaczy osobistych: napięstniki - bawełniane, goleń/stopa bawełniane (typu „skarpeta”) suspensoria,

 • W zgłoszeniu prosimy o podanie orientacyjnej wagi zawodników.

 Opis konkurencji:

 • Wszyscy zawodnicy walczyć będą w ochraniaczach osobistych oraz kaskach z kratką. Zawodnicy w kategorii 9-10lat, 11-12lat, dodatkowo w ochraniaczach tułowia. Organizator zapewnia kaski z kratką oraz ochraniacze tułowia. Dopuszczalne jest posiadanie całego kompletu ochraniaczy po ówczesnym zatwierdzeniu przez sędziego głównego.

 • System walki knockdown.

  Życzymy sportowych sukcesów i miłego pobytu w Golubiu-Dobrzyniu

OSU!!!

 

© 2010 - 2015 Kyoukushin-kan code & design: http://studio.domination.pl